" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "

Saturday, April 30, 2022

နေ့စဉ် ရေဒီယိုသတင်း (အသံဖိုင် ) ဧပြီလ၊ ၂၀၂၂

အသံဖိုင်များကို " နံနက်ပိုင်း/ ညနေပိုင်း" တွင်ကလစ်နှိပ်၍ နားဆင် နိုင်ပါသည်။
အောက်ဖေါ်ပြပါ ကော်လံများရှိ အသံဖိုင်များကို သတင်းနားဆင်ရန် လင့်တွင် ကလစ်လုပ်၍ နားဆင် နိုင်ပါသည်

ရက်စွဲ့သတင်းဌာန
နံနက်ပိုင်းအစီအစဉ်
ညနေပိုင်းအစီအစဥ်
30.04.2022
VOA
အောက်မှာကြည့်ပါ
အောက်မှာကြည့်ပါ
30.04.2022
BBC
အောက်မှာကြည့်ပါအောက်မှာကြည့်ပါ
30.04.2022
RFA
အောက်မှာကြည့်ပါအောက်မှာကြည့်ပါ
ရက်စွဲ့နံနက်ပိုင်း အစီအစဉ်
ညနေပိုင်း အစီအစဉ်

VOA
BBC
RFA
VOA
BBC
RFA
01.04.2022
VOABBCRFAVOA
BBC
RFA
02.04.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
03.04.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
04.04.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
05.04.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
06.04.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
07.04.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
08.04.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
09.04.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
10.04.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
11.04.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
12.04.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
13.04.2022VOABBCRFAVOA
BBCRFA
14.04.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
15.04.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
16.04.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
17.04.2022VOA
BBC
RFA
VOA
BBC
RFA
18.04.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
19.04.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
20.04.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
21.04.2022VOABBCRFAVOA
BBC
RFA
22.04.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
23.04.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
24.04.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
25.04.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
26.04.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
27.04.2022VOABBCRFAVOA
BBC
RFA
28.04.2022VOABBCRFAVOA
BBC
RFA
29.04.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
30.04.2022VOABBCRFAVOABBCRFA

 

 

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */