" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Isabel Todd. Show all posts
Showing posts with label Isabel Todd. Show all posts

Wednesday, November 27, 2019

Myanmar's military companies should be sanctioned

Aljazeera  
by &

Rohingya refugees gather to mark the second anniversary of the exodus at the Kutupalong camp in Cox's Bazar, Bangladesh, August 25, 2019 [File: Rafiqur Rahman/Reuters]
 
During the optimistic years that ultimately led to the National League for Democracy forming a government in 2016, the international community confirmed its faith in Myanmar's transition from military rule by lifting a succession of economic sanctions that had been imposed on the country. But there were warnings that this response came too soon.