" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Research. Show all posts
Showing posts with label Research. Show all posts

Monday, August 14, 2023

ROHINGYA CRISIS IN BANGLADESH: SEARCHING FOR A DESTINATION

ROHINGYA CRISIS IN BANGLADESH: SEARCHING FOR A DESTINATION

Group Members

Sifat Uddin-KJ-137
Habibur Rahman-FR-121
Shakhaoath Hossain-ZIA-124
Mazharul Islam-KJ-87
Sumaiya Nour-KM-48
Faiham Ebna Sharif-MM-84
Md. Mohidur Rahman Bhuiyan-MM-82
Mostafa Mohammad Sazzad Hossain-BB-7

                                                      Submitted to

                                                                          Mohammad Tanzimuddin Khan                                                                                              Lecturer
                                                                            Department of International Relations
                                                                            University of Dhaka

Date of Submission: July 5, 2007.

Thursday, May 11, 2023

RESPONSIBILITY TO PROTECT? THE INTERNATIONAL COMMUNITY’S FAILURE TO PROTECT THE ROHINGYA

In: Global Responsibility to Protect
Authors:Martin Mennecke and
Ellen E. Stensrud

Online Publication Date: 28 May 202

Abstract

Wednesday, May 10, 2023

The Rohingya Crisis In Myanmar: Analysing The Use Of Citizenship Status As Lawfare

Abstract: Since the 1982 Citizenship Law, the lives of Myanmar's Rohingya minority have been subjected to both symbolic, material, and physical violence. This paper seeks to analyze how the Citizenship Law can be considered an act of lawfare, that is, using the law as a weapon. Lack of citizenship can give rise to insecurity, excluding people from a community in which civil and political rights are assured and security is guaranteed. In this way, it can also legitimize violence against the minority. Thus, the Citizenship Law — and the consequent exclusion of the Rohingyas from citizenship — has been an enabler of violence. First, in the form of symbolic and material violence through the denial of civil, political, social, and economic rights; then, physical violence through ethnic cleansing attempts enacted by the Tatmadaw, which sought to transform legislative nonexistence into literal nonexistence.

Problem statement: How did the Tatmadaw government use the 1982 Citizenship Law to create insecurity and legitimize violence against the Rohingya minority in Myanmar?

Bottom-line-up-front: The 1982 Citizenship Law in Myanmar, which excluded the Rohingya minority from the ‘national races’ entitled to citizenship, was not only a cause of insecurity and vulnerability among those targeted but also a genuine act of lawfare carried out by the Tatmadaw to legitimize symbolic, material, and physical violence by marginalising and alienating the Rohingya minority through legal non-recognition.

Rohingya refugee crisis: impact on Bangladeshi politics

Iffat Idris 
GSDRC, University of Birmingham 
3 November 2017 

Question 

How does the influx of Rohingya into Bangladesh affect Bangladeshi politics and the potential for local or regional tensions and conflict? 

Contents 

1. Overview 
2. Bangladeshi politics 
3. Religious extremism 
4. Regional relations 5. References


The K4D helpdesk service provides brief summaries of current research, evidence, and lessons learned. Helpdesk reports are not rigorous or systematic reviews; they are intended to provide an introduction to the most important evidence related to a research question. They draw on a rapid desk-based review of published literature and consultation with subject specialists. Helpdesk reports are commissioned by the UK Department for International Development and other Government departments, but the views and opinions expressed do not necessarily reflect those of DFID, the UK Government, K4D or any other contributing organisation. For further information, please contact helpdesk@k4d.info.

Tuesday, May 9, 2023

Remote Sensing for International Peace and Security: Its Role and Implications

BY-Ram Avtar 1,*,Asma Kouser 2,Ashwani Kumar 3,Deepak Singh 1,4,Prakhar Misra 5,Ankita Gupta 6,Ali P. Yunus 7,Pankaj Kumar 8,Brian Alan Johnson 8,Rajarshi Dasgupta 8,Netrananda Sahu 9 and Andi Besse Rimba 10,11

  1. Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University, Sapporo 060-0810, Japan
  2. Department of Economics, Bengaluru City University, Post Office Road, Ambedkar Veedhi, Bengaluru, Karnataka 560001, India
  3. Electrical and Instrumentation Engineering Department, Sant Longowal Institute of Engineering and Technology, Longowal 148106, India
  4. Department of Geography and Resource Management, The Chinese University of Hong Kong (CUHK), Sha Tin, New Territories, Hong Kong 999077, China
  5. Research Institute for Humanity and Nature (RIHN), Kamigamo, Kita-ku, Kyoto 603-8047, Japan
  6. Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University, Sapporo 060-0814, Japan
  7. State Key Laboratory of Geohazard Prevention and Geoenvironment Protection, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China
  8. Natural Resources and Ecosystem Services, Institute for Global Environmental Strategies, Hayama, Kanagawa 240-0115, Japan
  9. Department of Geography, Delhi School of Economics, University of Delhi, New Delhi 110007, India
  10. Department of Civil Engineering, Shibaura Institute of Technology, Tokyo 135-8548, Japan
Author to whom correspondence should be addressed.
Remote Sens. 2021, 13(3), 439; https://doi.org/10.3390/rs13030439

Received: 24 December 2020 / Revised: 18 January 2021 / Accepted: 20 January 2021 / Published: 27 January 2021

Rohingya: A People Under Endless Tyranny

Rohingya: A People Under Endless Tyranny
Nurul Islam. Asian Affairs: An American Review. July 2020.
 
Introduction

The Rohingya people live in Arakan (renamed by the military as Rakhine State in 1974), in Burma/Myanmar and have a long history. They are one of the world’s most persecuted people. Historically, Arakan was an independent kingdom ruled by Hindus, Buddhists and Muslims. It was never a part of Burma until Burmese king Bodawpaya invaded and occupied it in late 1784. Arakan had deep historical relations with Indian subcontinent and Muslim Bengal in the fields of culture, religion and politics. “Having genealogical link to the ancient Arakan people of Chandra dynasty, Rohingya have developed as a distinct ethnic group in Arakan from peoples of different ethnical backgrounds over the many centuries.”

Burma’s parliamentary government (1948-56; 1957-58; 1960-62) of U Nu recognized Rohingya as an ethnic group and they enjoyed all benefits of citizenship in the country. But from 1962 military ruling the Rohingya have faced a continuous process of delegitimization and institutionalized persecution. They are not listed among the 135 so-called national races that Burma has recognized as indigenous. In 1982, the military regime enacted a new citizenship law that reflects anti-Indian and anti-Muslim racism. It serves as an oppressive legal tool particularly against Rohingya people rendering them stateless in their own homeland on grounds of their religion and ethnicity.

Friday, March 22, 2019

Myanmar needs more art researchers and wider breadth of knowledge

MYANMARTIMES
LAE PHYU PYA MYO MYINT | 22 MAR 2019

The wealth of Myanmar artistic legacy. Shin Moe Myint/The Myanmar Times

Art is never finished, only abandoned” said famous artist Leonardo Da Vinci. And so, the study and refining of the visual arts is an endless challenge. Most other countries have found it prudent to preserve valuable art so they may make art research and publish many art history books. All of that cultural information can then be printed and uploaded onto the internet and shared with the world. Alas, Myanmar misses that vital component and remains a mystery to many, even Myanmar people themselves.