" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Pres Release. Show all posts
Showing posts with label Pres Release. Show all posts

Sunday, April 12, 2020

Release detained refugees: rights body to Malaysia

The Daily Star
April 10, 2020
Star Online Report
Regional rights body 'Fortify Rights' has called for Malaysia to release detained refugees and prevent arbitrary detention of new arrivals to minimise health risks due to Covid-19.

"Malaysia should take extra precautions now to protect the rights of refugees and refrain from detaining them," said Matthew Smith, chief executive officer of Fortify Rights, in a statement today.

"Detaining refugees after they pass a quarantine and during a pandemic would be irresponsible and inhumane," he said.