" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Six years. Show all posts
Showing posts with label Six years. Show all posts

Thursday, August 31, 2023

Six years on: Rohingya in government

Frontier Myanmar
August 3
1, 2023 

Six years ago, the Myanmar military launched a brutal ‘clearance campaign’ against the Rohingya in Rakhine state, after alleged attacks by Rohingya militants on police posts. At the time, State Counsellor Aung San Suu Kyi dismissed claims of human rights violations and many people across the country believed her.

But after seeing the atrocities carried out by the military in the last few years, more people across the country are recognising what the Rohingya suffered in 2017.