" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label News Article. Show all posts
Showing posts with label News Article. Show all posts

Monday, March 29, 2021

Dozens Are Gunned Down in ‘Day of Shame’ for Myanmar

New York Times
By Richard C. Paddock
March 28, 2021

A rights group said it had documented 90 killings by the security forces on Saturday. It appeared to be the bloodiest day since protests against the military coup began.
Children and bystanders were among the dozens shot and killed in Myanmar on Saturday as the security forces cracked down on protests against the February military coup. On the same day, a parade honored the army.CreditCredit...The New York Times

On the eve of a major military celebration, Myanmar’s army warned people not to come out to protest or they could be shot “in the back,” or in the head.

But turn out they did on Saturday, and they were met with brutal force. At least dozens were killed, and perhaps more than 100, in what appeared to be the worst day of violence in Myanmar since the Feb. 1 military coup.

Many of the victims were bystanders. Among those shot and killed were a 5-year-old boy, two 13-year-old boys and a 14-year-old girl. A baby girl in Yangon, Myanmar’s largest city, was struck in the eye with a rubber bullet. Her parents said she was expected to live.