" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Bali. Show all posts
Showing posts with label Bali. Show all posts

Monday, April 1, 2019

United colours of discrimination

THE MOURNG EXPRESS
April 1, 2019
Morung Express News
Bali (Indonesia) | March 31Khin Mg Myint, Kevin Halim, Nasreen Habib and Dena Rachman share experiences of discrimination at the regional seminar and workshop held for journalists in Bali from March 18-20. (Photo courtesy: the Journalists Association for Diversity, Sejuk)

Rohingya, Transgender, Assamese Bengali Muslim share stories as persecuted minorities It is genocide. Khin Mg Myint of the Harmony Working Group, Myanmar (Burma), shows no sign of doubt while speaking about the persecution that the Rohingya people from the Rakhine state of Myanmar have been undergoing for decades now.