" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Buddhism. Show all posts
Showing posts with label Buddhism. Show all posts

Monday, April 12, 2021

Why do we think of Buddhism as peaceful?

INDEPENDENT
Nick Swann

Buddhism is often regarded as the peaceful religion and its adherents as pacifists but is this true and why do we think so? Nick Swann explains

The Buddhist statue at Po Lin, Lantau Island, Hong Kong(Getty/ iStockphoto)


When teaching “Buddhism and violence”, I usually start by asking students to rank religious groups in the order of how many followers each has in the Army.

Typically, Christians are at the top of students’ lists and Buddhists at the bottom.

This reflects an unconscious bias many students have regarding Buddhism – they assume that all Buddhists are peaceful and that a Buddhist isn’t likely to embrace a career that may well involve violence.