" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Red Sea. Show all posts
Showing posts with label Red Sea. Show all posts

Tuesday, November 21, 2023

Houthis release video footage showing armed men seizing 'Israeli-linked ship' in Red Sea

The Economic Times
21 Nov 2023

Yemen's Houthis released video footage on Monday showing armed men dropping from a helicopter and seizing a cargo ship in the southern Red Sea. According to Reuters, The footage was released by the movement's TV channel Al Masirah a day after the ship was hijacked by the Iran-backed group, who said the ship was linked to Israel.

Link : Here