" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Ethnicity. Show all posts
Showing posts with label Ethnicity. Show all posts

Tuesday, April 9, 2019

Race, Ethnicity, and Culture: How do Rohingya Explain Concepts that Undermine their Existence?

THE GLOBAL POST
By Cresa Pugh
April 9, 2019

Myanmar Rohingya refugees in a refugee camp in Teknaf, in Bangladesh's Cox's Bazar. Photo: Munir Uz Zaman, AFP

Following a series of state-sponsored military campaigns involving torture, rape, and mass killings, nearly 800,000 Rohingya, Myanmar’s largest Muslim ethnic minority group, have fled the country since August 2017.

In addition to these attacks, Rohingya and other Muslims throughout the Asian country have, over the last seven years, been the target of intercommunal violence at the hands of Buddhist nationalists.