" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label U.S. Embassy Burma. Show all posts
Showing posts with label U.S. Embassy Burma. Show all posts

Wednesday, May 22, 2024

On the Situation in Burma’s Rakhine State ( U.S. Embassy Burma )

On the Situation in Burma’s Rakhine State
PRESS STATEMENT
MATTHEW MILLER, DEPARTMENT SPOKESPERSON

MAY 21, 2024 


The United States is deeply troubled by the reports of increased violence and intercommunal tension in Rakhine State, including reports of towns being burned and residents, including Rohingya, being displaced. These developments follow concerning reports of forced conscription of Rohingya, as well as the spread of disinformation, misinformation, and hate speech.