" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Tha Peik Taung. Show all posts
Showing posts with label Tha Peik Taung. Show all posts

Tuesday, November 15, 2022

Buthidaung township, Tha Peik Taung village is being burnt down by the terrorist military

Myanmar Pressphoto Agency
MPA
September 24, 2022

Residents have confirmed that the 22nd Division of the terrorist military started burning Tha Peik Taung village (Rakhine) near the No. 8 Border Guard Police Battalion in the southern Buthidaung Township on September 23rd at 9:00 p.m. today.

There is Ah Lal Chaung Rohingya village near No.8 Border Guard Police Battalion, and the Tha Peik Taung village is also located nearby.