" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Hatred. Show all posts
Showing posts with label Hatred. Show all posts

Sunday, June 9, 2024

Who is the face of modern ethnic hatred?

Dhaka Tribune
Shafiur Rahman
Publish : 08 Jun 2024,

Is there a new contender in the race?

File image of Rohingya repatriation. Photo: Mahmud Hossain Opu/Dhaka Tribune

Who is the face of modern ethnic hatred? Figures like Netanyahu, Milosevic, Karadzic, and Min Aung Hlaing come to mind, but Twan Morn Naing is the latest contender. Not only is he the brother of Twan Myat Naing, the Commander-in-Chief of the Arakan Army and another voice of genocidal rhetoric, but Twan Morn Naing is carving his own path in the annals of hate.