" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Fund Raise. Show all posts
Showing posts with label Fund Raise. Show all posts

Wednesday, May 26, 2021

Myanmar diaspora in US rally, raise funds in battle against coup

Aljazeera
By Andrew Nachemson
24 May 2021

People of Myanmar descent in US demand firmer action against military leaders’ February power grab and recognition of civilian government.

People of Myanmar descent across the US have rallied to show their support for the anti-coup movement back home [File: Frederic J Brown/AFP]


New York, United States – A student leader during the 1988 uprisings against Myanmar’s previous military dictatorship, Nay Myint was imprisoned and tortured for his efforts.

“I gave a speech to the public about democracy, human rights and freedom. Shortly after, the military intelligence arrested me and then they gave me a life sentence. I stayed in the prison for 15 years, 10 years in solitary confinement,” he told Al Jazeera.

Wednesday, October 14, 2020

Rohingya Refugees, Workers Raise Funds to Help Ethnic Rakhines Displaced by War

RADIO FREE ASIA
2020-10-12 
Rohingya refugees in Cox's Bazar, Bangladesh, are shown raising funds for ethnic Rakhine displaced by fighting in Myanmar, Sept. 28, 2020.
Photo provided by citizen journalist


Rohingya Muslims both in refugee camps in Bangladesh and in cities in Myanmar are raising humanitarian relief funds for Buddhist Rakhine people displaced by fighting in their northern Myanmar state, easing traditional hostility between the two ethnic groups, sources say.

Collected funds are going to provide refugees with shelter and food amid a surge of coronavirus infections in Rakhine state, where fighting between government troops and the ethnic Arakan Army (AA) has killed nearly 300 civilians and driven more than 220,000 from their homes since late 2018.