" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label King Abdullah II. Show all posts
Showing posts with label King Abdullah II. Show all posts

Saturday, December 2, 2023

US VP Harris calls for restraint as Israel strikes southern Gaza

ARAB NEWS
December 03, 2023 

A handout picture released by the Jordanian Royal Palace shows King Abdullah II meeting US Vice President Kamala Harris on the sidelines of the COP28 climate summit in Dubai, on Dec. 2, 2023. (AFP/Jordanian Royal Hashemite Court)

  • Jordan’s King Abdullah II and the US Vice President Kamala Harris meet in Dubai on the sidelines of COP28
  • King Abdullah stressed the need for the US to play a leading role in pushing for a political horizon for the Palestinian issue to reach peace on the basis of the two-state solution
GAZA/CAIRO: US Vice President Kamala Harris said too many innocent Palestinians had been killed in Gaza as Israeli war planes and artillery bombarded the enclave on Saturday following the collapse of a truce with Hamas militants.