" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label information. Show all posts
Showing posts with label information. Show all posts

Thursday, May 30, 2024

Myanmar Mechanism calls on Myanmar military to respond to its requests for information


Statement by Nicholas Koumjian, Head of the Independent Investigative Mechanism for Myanmar

Geneva, 27 May 2024 – The Independent Investigative Mechanism for Myanmar has made numerous requests to the Myanmar military for information related to the many serious crimes that we are investigating. These include crimes allegedly committed by the Myanmar security forces and by armed groups. To date, the military has not responded to any of these requests. Today the Mechanism has sent a new request and is issuing this statement in the hope that it will lead to a response.