" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Burmese Refugees. Show all posts
Showing posts with label Burmese Refugees. Show all posts

Monday, April 5, 2021

Desperate Burmese refugees flee to Thailand and India to escape crisis

The Guardian

Amrit Dhillon in New Delhi and Emma Graham-Harrison
Sat 3 Apr 2021 

Tensions rise on borders as thousands seek safe haven from military crackdown

Karen villagers being carried by refugees and Thai paramilitaries after crossing border at a Thai-Myanmar border in Mae Hong Son province. Photograph: Royal Thai Army Handout/EPA


Myanmar’s escalating crisis is spilling across its borders, as thousands of refugees seek safe haven in India and Thailand in the wake of the military coup and bloody crackdowns on anti-coup protesters.

Authorities in both countries have tried to block new arrivals, fearing that a steady flow may become a flood, if unrest spreading through Myanmar worsens. A top UN official warned last week that the country is “on the verge of spiralling into a failed state” if action is not taken soon to stem the bloodshed.

The catastrophic human costs of the regime’s brutal policies is visible in crowded refugee camps in Bangladesh where hundreds of thousands of Rohingya refugees are living. Most fled after a military campaign that began in 2017, and have lived in limbo ever since.