" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Rohingya Card. Show all posts
Showing posts with label Rohingya Card. Show all posts

Thursday, February 11, 2021

Myanmar military implausibly plays the Rohingya card

ASIA TIME

BERTIL LINTNER

FEBRUARY 9, 2021

Coup regime bids to deflect rising international condemnation by suggesting it may allow Rohingya refugees to return home
Rohingya refugees scuffle as they wait to receive aid in Cox's Bazar, Bangladesh September 25, 2017. Image: Agencies



CHIANG MAI – After grabbing power in a February 1 coup that has been resisted by massive demonstrations and condemned by the US, EU and UN, Myanmar’s military regime would appear to have few cards to play to win acceptance.

But one the coup-makers amazingly think they can play is the plight of Muslim Rohingya refugees in Bangladesh, who were driven across the border during brutal military campaigns in 2016-17, and those who have remained behind in Myanmar.

Shortly after overthrowing Aung San Suu Kyi’s democratically elected government, the new military regime sent a letter to Bangladesh’s government through its ambassador in Myanmar to explain their reasons for the coup, namely unsubstantiated allegations of fraud at the November 2020 election Suu Kyi’s National League for Democracy (NLD) resoundingly won.