" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "
Showing posts with label U.S.Mission Burma. Show all posts
Showing posts with label U.S.Mission Burma. Show all posts

Tuesday, February 16, 2021

Statement by Ambassadors to Myanmar

U.S. Embassy in Burma
 
Update: Australia and New Zealand joined this Joint Statement from Ambassadors, issued on February 14.

PRESS STATEMENT
AMBASSADORS TO MYANMAR
FEBRUARY 14, 2021


We call on security forces to refrain from violence against demonstrators and civilians, who are protesting the overthrow of their legitimate government.

We unequivocally condemn the detention and ongoing arrests of political leaders, civil society activists, and civil servants, as well as the harassment of journalists.

We also denounce the military’s interruption of communications, as well as the restriction of the Myanmar people’s fundamental rights and basic legal protections.

We support the people of Myanmar in their quest for democracy, freedom, peace, and prosperity. The world is watching.

Signed by the Ambassadors to Myanmar from Australia, Canada; the Delegation of the EU and European Union Member States with presence in Myanmar: Denmark, Czech Republic, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Spain, and Sweden; New Zealand; Norway; Switzerland; the United Kingdom; and the United States.

By U.S. Mission Burma | 15 February, 2021 | Topics: Ambassador, News, Press Releases

Link : Here

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */