" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Military declares War. Show all posts
Showing posts with label Military declares War. Show all posts

Friday, July 9, 2021

In Myanmar, the military declares war on medical workers

Los Angeles Times
KRISTEN GELINEAU AND VICTORIA MILKO
ASSOCIATED PRESS
JULY 7, 2021
JAKARTA, Indonesia —
In this Feb. 28 image from video provided by Dakkhina Insight, medics attend to a man who appears to have a chest wound in Dawei, Myanmar.
(Dakkhina Insight via Associated Press)


The clandestine clinic was under fire, and the medics inside were in tears.

Hidden away in a Myanmar monastery, this haven had sprung up for those injured while protesting the military’s overthrow of the government. But now security forces had discovered its location.

A bullet struck a young man in the throat as he defended the door, and the medical staff tried frantically to stop the hemorrhaging. The floor was slick with blood.

In Myanmar, the military has declared war on healthcare — and on doctors themselves, who were early and fierce opponents of the takeover in February. Security forces are arresting, attacking and killing medical workers, dubbing them enemies of the state. With medics driven underground amid a global pandemic, the country’s already fragile healthcare system is crumbling.