" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Maa' Coup. Show all posts
Showing posts with label Maa' Coup. Show all posts

Friday, February 5, 2021

What Myanmar’s coup could mean for the Rohingya and other persecuted minorities

Vox 

Jen Kirbyjen.kirby@vox.com
Feb 2, 2021

The takeover is terrible for Myanmar. It may be worse for the country’s most vulnerable. 

Rohingya refugees are relocated to the flood-prone island Bhashan Char in Chittagong, Bangladesh, on January 30, 2021. Rehman Asad/NurPhoto via Getty Images
 
The Myanmar military overthrew its civilian government in a coup on Monday, ending the facade of democratic rule and creating an even more uncertain future for human rights in the country — especially the persecuted Rohingya and other ethnic minorities.

The aftermath of the coup is still unfolding, but human rights advocates and experts told me they are increasingly fearful of what might happen to anyone who challenges the regime.