" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Roundtable. Show all posts
Showing posts with label Roundtable. Show all posts

Monday, November 18, 2019

Bangladesh to see “big trouble” if Rohingya crisis remains unresolved: Roundtable

 
18 November 2019

Speakers at a discussion here on Monday laid emphasis on serious efforts from China and India and other friends of Myanmar to resolve the Rohingya crisis otherwise they see Bangladesh in a "big trouble" within next 10 years.

They laid emphasis on continuing pressure on Myanmar to take back Rohingyas as the "time - bomb (Rohingya)" may explode anytime affecting Bangladesh and beyond.