" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label ALPmKN:A. Show all posts
Showing posts with label ALPmKN:A. Show all posts

Saturday, October 14, 2023

Who’s Who in Myanmar’s NCA, Then and Now

The Irrawaddy
October 13, 2023

(Top row from left to right) Representatives of three NCA non-signatories and two NCA signatories that joined the junta-organized peace talks. (Bottom row left to right) Representatives of five NCA signatories that joined the talks.

Coup leader Min Aung Hlaing is planning to celebrate the eighth anniversary of the signing of the Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) in Naypyitaw on Sunday, even though some of the signatories have been fighting the Myanmar military since the 2021 coup, saying the accord is no longer valid.