" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Diolomat. Show all posts
Showing posts with label Diolomat. Show all posts

Thursday, November 12, 2020

UAE, Myanmar to establish diplomatic ties

MIDDLE EAST MONITOR
November 11, 2020

UAE's permanent representative to the United Nations in New York, Lana Zaki Nusseibeh [Youtube]


The United Arab Emirates (UAE) and the Republic of Myanmar have signed a joint agreement to establish diplomatic relations, WAM reported yesterday.

The agreement was signed by the UAE's permanent representative to the United Nations in New York, Lana Zaki Nusseibeh, and her Burmese counterpart, Kyaw Moi Tun.

The joint agreement stressed the two countries' common interests while calling for mutual understanding and strengthening ties of friendship and mutual cooperation across the political, economic, and social levels.