" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Arrests. Show all posts
Showing posts with label Arrests. Show all posts

Wednesday, April 21, 2021

Myanmar military junta arrests prominent trade union leader

the GUARDIAN
Sarah Johnson
Mon 19 Apr 2021

Daw Myo Aye, labour organiser and a leader of civil disobedience protests, dragged from office by army.

Soldiers in Yangon patrolling the streets by night. Thousands of people have been arrested and hundreds killed since the military junta seized power. Photograph: AFP/Getty


One of Myanmar’s leading trade union leaders has been arrested as part of escalating attacks on pro-democracy figures by the military junta.

Daw Myo Aye, director of Solidarity Trade Union of Myanmar (STUM), one of Myanmar’s largest independent unions, is a central figure in the movement for workers’ rights.