" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label UN Human Rights. Show all posts
Showing posts with label UN Human Rights. Show all posts

Friday, April 5, 2019

Spokesperson for the UN High Commissioner for Human Rights: Ravina Shamdasani

UNITED NATIONS 
HUMAN RIGHTS
Location: Geneva
Date: 5 April 2019
Subject: Myanmar
-----

Myanmar: Fighting must stop
Myanmar: We are deeply disturbed by the intensification of the conflict in Rakhine State in recent weeks, and condemn what appear to be indiscriminate attacks and attacks directed at civilians by the Myanmar military and armed fighters. The consequences of impunity will continue to be deadly. We call on the Tatmadaw and the Arakan Army to immediately cease hostilities and to ensure that civilians are protected. Learn more: http://ow.ly/468q30okS2I
Posted by United Nations Human Rights on Friday, April 5, 2019
----
Myanmar
We are deeply disturbed by the intensification of the conflict in Rakhine State in recent weeks, and condemn what appear to be indiscriminate attacks and attacks directed at civilians by the Myanmar military and armed fighters in the context of the ongoing fighting with the ethnic Rakhine Arakan Army (AA).