" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Ali Johar. Show all posts
Showing posts with label Ali Johar. Show all posts

Thursday, July 9, 2020

Covid-19 pushed Rohingyas towards hunger, malnutrition: Experts

UNB
UNB News
Dhaka
July 10, 2020,
File photo

Experts at an e-symposium on Thursday said the lockdowns and economic slowdown for Covid-19 pandemic in different countries have robbed Rohingya refugee communities further of their livelihood opportunities and pushed them into hunger and malnutrition.

They made these remarks at an e-symposium titled ‘Hunger, Exploitation, Hate Crime and Xenophobia! Rohingyas on Land and at Sea’ organised by Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) in collaboration with Free Rohingya Coalition.

Covid-19 exposed Rohingyas to hate, xenophobia: Experts

THE BUSINESS STANDARD
TBS Report
09 July, 2020

Lockdowns, economic slowdown in different countries robbed the Rohingyas of their livelihood opportunities and pushed them into an abyss of hunger 

Rohingya refugees at the Kutupalong camp in Cox’s Bazar, Bangladesh/Reuters 
 
The Covid-19 pandemic has disproportionately harmed refugees, asylum seekers and stateless people such as the Rohingyas, said speakers at an online event jointly organised by the Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) and Free Rohingya Coalition.

The lockdowns and economic slowdown in different countries have robbed the Rohingyas of their livelihood opportunities and pushed them into an abyss of hunger and malnutrition. It has also exposed them to exploitation, hate and xenophobia, they added.