" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label ethnic minorities. Show all posts
Showing posts with label ethnic minorities. Show all posts

Sunday, June 27, 2021

Myanmar’s Democratic Vision Depends on Including Rohingya, Other Ethnic Minorities “We will never be free until all of us are free.”

THE I DIPLOMAT
Wai Wai Nu
June 25, 2021


“We will never be free until all of us are free.”

Since the February 1 coup in Myanmar, the military has unfurled a brutal nationwide crackdown targeting protesters and civilians who oppose their unlawful rule. Indeed, last week’s stinging rebuke of the military coup by the United Nations General Assembly — only the fourth such resolution since the end of the Cold War — offers a stark reminder of what’s at stake.

Thursday, April 1, 2021

World must not forget Myanmar's ethnic minorities

NEKKEI ASIA
Denis D. Gray
March 31, 2021
Escaping Karen villagers, pictured on Mar.28: more than 10,000 members of the ethnic minority have been driven from their villages. © Karen Teacher Working Group/Reuters

Denis D. Gray is a former Associated Press correspondent. He has reported on Myanmar's ethnic minorities since the 1970s.


The world's attention has been focused on atrocities taking place in Myanmar's central heartland: the towns, cities and villages largely populated by the ethnic Burman majority, where pro-democracy demonstrators, enraged by the Feb. 1 coup, are being gunned down by the junta's forces.

But on the country's edge, ethnic minorities making up about 40% of the population are also being brutalized. The new push by Myanmar's military to target ethnic rural areas has opened up a dangerous front in the junta's bid to "pacify" the population, which has soundly rejected the power grab by Senior Gen. Min Aung Hlaing.