" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label MBA. Show all posts
Showing posts with label MBA. Show all posts

Monday, January 10, 2022

Information Systems Today Managing in the Digital World

PRINCIPLE OF MACROECONOMICS ( CASE, FAIR, OSTER )

The Effective Change Manager's Hand Book

CRM for dummies ( Lars Helgeson )

OPERATION MANAGEMENT

Marketing Research A Practical Approach ( Bonita Kolb )

The NEW RULES of MARKETING & PR

Business Law ( 5th Edition ) David Kelly, Ann Holmes, Ruth Hayward

Small Business Management

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ( Eight Edition )

FUNDAMENTALS OF CORPORATE FINANCE ( tenth edition )

Management ( TWELFTH EDITION ) Richard L Daft .


Advance Accounting ( Thirteen Edition ) Global Edition.