" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Myanmar Jungle. Show all posts
Showing posts with label Myanmar Jungle. Show all posts

Thursday, May 6, 2021

At military camps in the Myanmar jungle, doctors and students learn how to fire guns

CNN
Kocha Olarn and Paula Hancocks
May 5, 2021


(CNN)A dozen armed recruits crawl along a dusty pathway, the cicadas masking any sound of their approach towards their target, a small village in the jungles of Myanmar.

The ambush scenario is fabricated but the threat they are training for is real: a military junta that seized power in a coup on February 1, and embarked on a brutal crackdown on any perceived opposition to its rule.