" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Undergroung Network. Show all posts
Showing posts with label Undergroung Network. Show all posts

Sunday, May 2, 2021

Inside the underground network smuggling ‘celebrities’ out of Myanmar

The Sydeny Morning Herald
By Chris Barrett
May 1, 2021 —


Singapore: It’s post-coup Myanmar’s version of the Underground Railroad, the network of people and routes that in the 19th century helped some African-Americans escape from slavery.

An ad hoc, multi-faceted support system stretching from the cities to the mountains and jungle of Myanmar’s borderlands that has assisted prominent and high-value “targets” of the south-east Asian nation’s military regime flee a reign of terror that has claimed more than 750 lives.

A police officer who fled Myanmar following the military coup is photographed by the AP at undisclosed location bordering Myanmar in March.CREDIT:AP


That is how it is described by David Eubank, a former US Special Forces soldier and an ordained minister who has run the humanitarian group Free Burma Rangers in Myanmar’s conflict regions for 25 years.