" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Black4Rohingya. Show all posts
Showing posts with label Black4Rohingya. Show all posts

Tuesday, June 13, 2023

Unveiling the genocide: The Rohingya struggle for survival

Salaam Media
written by Luqmaan Rawat
June 13, 2023

The campaign to bring awareness to the plight of the Rohingya people Photo Twitter @black4rohingya

World – In recent years, the world has witnessed the unfolding tragedy of the Rohingya people, one of the world’s most persecuted minorities. The Black For Rohingya campaign, initiated by the Free Rohingya Coalition, aims to raise awareness about the dire situation faced by the Rohingya people.

Tuesday, June 15, 2021

Myanmar’s anti-junta protesters go online to support Rohingya

DAWN
AFP
June 14, 2021


YANGON: Anti-junta protesters flooded Myanmar’s social media with pictures of themselves wearing black on Sunday in a show of solidarity with the Rohingya, a minority group that is among the most persecuted in the country.

Since the military ousted civilian leader Aung San Suu Kyi from power in a February 1 coup, an anti-junta movement demanding a return to democracy has grown to include fighting for ethnic minority rights.

Sunday, June 13, 2021

Myanmar's anti-junta movement shows viral support for Rohingya

France24
Yangon (AFP)
13/06/2021
Myanmar has been rocked by mass protest since the military ousted civilian leader Aung Sang Suu Kyi in February STR AFP

Anti-junta protesters flooded Myanmar's social media with pictures of themselves wearing black Sunday in a show of solidarity for the Rohingya, a minority group that is among the most persecuted in the country.

Since the military ousted civilian leader Aung San Suu Kyi from power in a February 1 coup, an anti-junta movement demanding a return to democracy has grown to include fighting for ethnic minority rights.