" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Commodity Online. Show all posts
Showing posts with label Commodity Online. Show all posts

Wednesday, April 10, 2019

IFC provides $3 million loan to SLCM to reduce post-harvest losses in Myanmar.

commodityonline  
Commodity Online | April 10 2019


IFC, a member of the World Bank Group, is providing a $3 million loan to SLCM Limited, the Yangon-based subsidiary of Sohan Lal Commodity Management, a Delhi-based agri-logistics group. The aim is to help the company expand its warehousing services and allied services, in Myanmar, thereby improving the livelihoods of the rural population that rely on agriculture.