" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Eric P. Schwartz. Show all posts
Showing posts with label Eric P. Schwartz. Show all posts

Sunday, August 30, 2020

Genocide: The term that fits the crime in Myanmar


The Washington Times
ANALYSIS/OPINION:
By Yasmin Ullah and Eric P. Schwartz - -
Wednesday, August 26, 2020
Myanmar began its worst violence against Rohingya Muslims three years ago
-FILE- In this Friday, Sept. 22, 2017 file photo newly set up tents cover a hillock at a refugee camp for Rohingya Muslims who crossed over from Myanmar into Bangladesh, in Taiy Khali, Bangladesh. Gambia has filed a case at ... more >What would you have done if you had been a world leader witnessing mass killing in Rwanda in 1994? Or in Darfur in 2003? Or even in Germany during the Holocaust?

Imagine men raping women, burning villages and shooting people as they run away. Historic parallels are never perfect. There are always comparisons and differences. But think four years ahead as President Trump or President Biden leaves office in 2024. Wouldn’t it be better to know that in the case of Myanmar, America did what we should have done, when we should have done it?