" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Jewis World Watch. Show all posts
Showing posts with label Jewis World Watch. Show all posts

Saturday, June 15, 2019

The Burma Act in the House: What it means for the Rohingya

Jewish World Watch
June 14, 2019
Ann Strimov Durbin

Rohingya children living in a refugee camp in Cox's Bazar, Bangladesh. Photo by Rares Michael Ghilezan  

Congress is not giving up on the Rohingya! After much anticipation, the House companion bill to the newest incarnation of the Burma Act was introduced on Tuesday, June 14. The Burma United through Rigorous Military Accountability Act (H.R. 3190) — sponsored by Rep. Eliot Engel (D-N.Y.) and Rep. Steve Chabot (R-Ohio) — authorizes significant humanitarian assistance and aims to hold Burma’s Tatmadaw military accountable not only for the atrocities it continues to perpetrate against the Rohingya Muslim minority population, but also for campaigns targeting other minority groups within the Buddhist-majority country.