" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Rhingya. Show all posts
Showing posts with label Rhingya. Show all posts

Sunday, August 15, 2021

Outcry over Myanmar junta denying Covid jabs to Rohingya

UCA NEWS
UCA News reporter
August 13, 2021

Diaspora group says deliberately withholding essential health care to Rohingya confirms genocidal charges.

Members of the internally displaced Rohingya community at a camp in Rakhine state. (Photo: AFP) 
 
A diaspora group based in London has decried the Myanmar junta’s plans to withhold Covid-19 vaccinations from hundreds of thousands of Rohingya inside crowded camps in Rakhine state.

“This is a continuation and escalation of the crimes against humanity, including genocide and ethnic cleansing, that have been carried out for decades against Rohingya people,” Tun Khin, president of the Burmese Rohingya Organization UK (BROUK), said in a statement on Aug. 12.