" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "
Showing posts with label Sarah A. Topol. Show all posts
Showing posts with label Sarah A. Topol. Show all posts

Sunday, July 5, 2020

The Schoolteacher and the Genocide

The New York Times Magazine
By Sarah A. Topol
Aug. 8, 2019
He dreamed of educating the children in his village. But soon he learned that it was dangerous for the Rohingya to dream.
Futhu in the Kutupalong Rohingya refugee camps near Cox’s Bazar, Bangladesh. He covered his face for fear of being targeted by the authorities in Myanmar.Credit...Adam Dean for The New York Times

When he was in primary school, Futhu read a story about a girl who named her flowers. She wrote their names in a diary, logged when she planted and watered them and charted how they grew. The story was in a book Futhu’s uncle brought to their village in Myanmar’s western Rakhine State from across the border in Bangladesh — the words in English and in Bengali. Futhu was the first in his extended family to attend school — the first of 22 uncles, countless aunts and cousins — and though he excelled at Burmese and English class, he could not really understand the book on his own. His father was himself illiterate, as were most people in their community. So Futhu asked a village trader who often visited their home to read him the stories in the book, one by one.

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */