" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label yanma Oil and Gas Enterprise. Show all posts
Showing posts with label yanma Oil and Gas Enterprise. Show all posts

Sunday, April 4, 2021

PETRONAS' Upstream Operations in Myanmar Declares Force Majeure On Its Yetagun Field

2 · Apr · 2021

Media
PRESS RELEASE

Yangon, Myanmar, 2 April 2021 – PC Myanmar (Hong Kong) Limited (PCML), a subsidiary of PETRONAS, has declared Force Majeure (FM) on its Yetagun field on 1 April 2021 due to depletion of gas production at the field, located in the Andaman Sea, offshore Myanmar, in Blocks M12, M13 and M14.

The decision was made following challenges in the wells deliverability that resulted in the production rate dropping below the technical threshold of the offshore gas processing plant. PCML has temporarily ceased production at the Yetagun field until further notice.

PCML Country Head, Liau Min Hoe said: “Prior to the cessation of production, Yetagun field was producing well below the technical turndown rate of its facilities. There has been a drastic decline in production level due to subsurface challenges in the field since January 2021 and it has further deteriorated recently.