" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label The Nation. Show all posts
Showing posts with label The Nation. Show all posts

Thursday, May 9, 2019

Myanmar shows mercy – but not to Rohingya

THE NATION
opinion 
May 09, 2019
By The Nation 

Release of two journalists jailed after uncovering massacre does not mark a turning point in campaign of ethnic cleansing

Tuesday’s release of two Pulitzer Prize-winning journalists imprisoned on bogus charges was a ray of hope in a dark episode of ethnic cleansing in Myanmar. 

A relentless campaign by their Reuters colleagues, other media outlets and human rights organisations finally saw Wa Lone and Kyaw Soe Oo reunited with their love ones after more than 500 days behind bars. The pair was jailed on trumped up charges of possessing state secrets after exposing the massacre of 10 Rohingya Muslims by government security forces in Rakhine.

Thursday, May 2, 2019

Asean should back EU’s sanctions on Myanmar.

THE NATION
Opinion
May 02, 2019 01:00
By The Nation


Regional bloc has the power to help end military atrocities that have killed thousands 

This past Monday, the European Union extended its ban on selling arms to Myanmar while also prolonging sanctions against high-ranking officials suspected of perpetrating atrocities against the country’s Rohingya Muslims.

The sanctions are aimed at preventing the export of arms and equipment “that might be used for internal repression”, the EU announced.