" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label neighbour. Show all posts
Showing posts with label neighbour. Show all posts

Saturday, April 3, 2021

Column by Mahfuz Anam: The trouble with our only other neighbour

The Daily Star
Mahfuz Anam
April 02, 2021

Global response focuses on the coup, ignoring the Rohingya problem
File photo of demonstrators protesting the military coup in Yangon, Myanmar. Photo: Reuters/Stringer


Myanmar is our only other neighbour, with India being the overwhelming first. To the credit of our policymakers, we have tried our best to maintain good relations with Myanmar notwithstanding their treatment of Rohingyas, forcing nearly 300,000 of them upon us thirty years ago, in the early nineties.

We really wanted to have a cordial relation, if not a warm one, with them. We thought if the whole world could trade with them, why couldn't we (especially after the withdrawal of western sanctions)? Thus, we reacted to the Rohingya influx of the nineties very softly. The tactics appeared to work when more than 230,000 of the 250,000 refugees from the first influx were repatriated, with the UNHCR playing an active role in the process. With about 20,000 remaining, we heaved a sigh of relief hoping that the rest would also be repatriated in time.