" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "
Showing posts with label Book. Show all posts
Showing posts with label Book. Show all posts

Wednesday, January 12, 2022

ၿမန္မာစစ္ပညာ ( ေမၿမိဳ့ မ်ိဳးၾကည္ )

ေရွးေခတ္တပ္မေတာ္မွတ္စုမ်ား

ဘာသာေလာကက်မ္း ( ဦးေဖေမာင္တင္ )

သက်သာကီသကၠမလူမ်ိဳးၿဖစ္စဥ္ သမိုင္း

နဝရတ္ကိုးသြြယ္ ( သမိုင္း )

ရခိုင္နိုင္ေမာ္ကြန္း

သမိုင္းဝင္ မင္းကြန္း စစ္ကိုင္း သူရ

ေအဒီ ၁၀၀၀ မွ ၁၃၀၀ ထိ ၿမန္မာၿပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ( ေဒါက္တာသန္းထြန္း )

ေက်ာင္းသံုးၿမန္မာရာဇဝင္ ( ဦးဘသန္း ၊ ဘီေအ )

ကုန္းေဘာင္ရာဇဝင္ေကာက္နွဳတ္ခ်က္

ကမၻာ့သမိုင္း၏မွတ္တိုင္မ်ား ( တတိယတြဲ ) မဆလထုတ္

ကမၻာ့သမိုင္း၏မွတ္တိုင္မ်ား (ဒုတိယတြဲ ) မဆလထုတ္

ကမၻာ့သမိုင္း၏မွတ္တိုင္မ်ား ( ပထမတြဲ ) မဆလထုတ္

ၿမန္မာ့နိုင္ငံေရးသမိုင္း ( ဦးေလးေမာင္ ) ဒုတိယတြဲ

ၿမန္မ့ာနိုင္ငံေရးသမိုင္း ( ဦးေလးေမာင္ ) ပထမတြဲ

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */