" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Book. Show all posts
Showing posts with label Book. Show all posts

Sunday, September 10, 2023

Rohingya of the Arakan

NEWAGE
Habib Siddiqui |
Published: Sep 11,2023 

Dr Habib Siddiqui has a long history as a peaceful activist in an effort towards improving human rights and creating a just and equitable world. He has authored 18 books and more than a thousand articles.
 
THE Rohingyas of Myanmar are a stateless people who are denied citizenship rights in Buddhist-majority Myanmar simply because of their distinct ‘otherness’ in race, culture, and religion. As a result, nearly 2.5 million Rohingyas, representing roughly 75 per cent of the community, now live as refugees in various parts of the world. Those living inside Myanmar are treated as unwanted people who are victims of genocide. Not a single Article of the Universal Declaration of Human Rights is honoured by the government, which has rendered the Rohingyas the most persecuted people of our time.

Monday, September 26, 2022

လူမျိုးစုလေ့လာမှုစာစဥ် အမှတ်(၁၄) ၊ ပါရ်စီ၊ဂျိန်း၊ဆစ်လ်၊ဂျူး၊ ရှီအာ၊

လူမျိုးစုလေ့လာမှုစာစဥ် အမှတ်(၁၃)၊ ထားဝယ်၊

လူမျိုးစုလေ့လာမှုစာစဥ် အမှတ်(၁၂)၊ အနောက်တိုင်းသားများ

လူမျိုးစုလေ့လာမှုစာစဥ် အမှတ်(၁၁)၊ ကော်သူးလေး၊

လူမျိုးစုလေ့လာမှုစာစဥ် အမှတ်(၁၀)၊ကရင်နီ

လူမျိုးစုလေ့လာမှုစာစဥ် အမှတ်(၉)၊ ဥရောပသားအမှူးထမ်းများ၊

လူမျိုးစုလေ့လာမှုစာစဥ် အမှတ်(၈)၊ ပသျှူးလူမျိုး။

လူမျိုးစုလေ့လာမှုစာစဥ် အမှတ်(၇)၊ ချင်းလူမျိုး၊

လူမျိုးစုလေ့လာမှုစာစဥ် အမှတ်(၆)အာမေးနီးယန်း၊

လူမျိုးစုလေ့လာမှုစာစဥ် အမှတ်(၅) ကသဲ/မယ်တိုင်

လူမျိုးစုလေ့လာမှုစာစဥ် အမှတ်(၄)၊မော်ကင်း၊

လူမျိုးစုလေ့လာမှုစာစဥ် အမှတ်(၃)၊ထရုံ၊

လူမျိုးစုလေ့လာမှုစာစဥ် အမှတ်(၂)၊လူကျား၊

လူမျိုးစုလေ့လာမှုစာစဥ် အမှတ်(၁)၊ ဝလူမျိုး၊

Ethnoreligious Group in Myanmar – Naing Soe လူမျိုးစုလေ့လာမှု