" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Yuki Higuchi. Show all posts
Showing posts with label Yuki Higuchi. Show all posts

Friday, May 31, 2024

Once-Welcomed Rohingya Refugees Now Face Hostility From The Hosts In Bangladesh

Eurasia Review
May 30, 2024

The hosts, the Bangladeshi Muslim population, have expressed an alarming level of hostility towards the Rohingya refugees due to their extended stay and its subsequent negative consequences, like competition over limited resources. CREDIT: Yuki Higuchi from Sophia University, Japan


The number of refugees has sharply increased in recent decades, reaching 37.8 million in 2022. Amidst this surge, host communities—locals residing in areas where refugee camps are situated—are also positively and negatively impacted by the refugee influxes. The negative impacts include competition over scarce resources and in the unskilled labor market. While the international media and aid organizations put the spotlight on assisting refugees, the challenges faced by host communities are frequently sidelined.