" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Health Crisis. Show all posts
Showing posts with label Health Crisis. Show all posts

Friday, December 11, 2020

Rohingya genocide survivors in severe mental health crisis

Dhaka Tribune 

UNB
December 10th, 2020

File photo of Rohingya refugees stand in a queue after they disembarked from a Bangladesh Navy ship to the island of Bashar Char in Noakhali on December 4, 2020 AFP


The report provides new evidence of the severe mental health toll that genocide, human rights violations, and violence has on survivors

Rohingyas in Bangladesh who survived genocide in Myanmar are experiencing a "severe" mental health crisis, according to data in a new report published on Thursday by Fortify Rights.

The report includes quantitative data on Rohingya experiences with human rights violations in Myanmar, traumatic events in Myanmar, symptoms of mental harm—including post-traumatic stress, depression, and anxiety—functioning difficulties, as well as Rohingya opinions on returning to Myanmar.