" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "
Showing posts with label Seeking Justice. Show all posts
Showing posts with label Seeking Justice. Show all posts

Wednesday, June 9, 2021

Still seeking justice

THE NEWS

The Rohingya, an ethnic Muslim minority based in the Rakhine province of Myanmar, are still a long way off from achieving justice and rights as citizens of Myanmar. After the 2017 genocide, 90,000 Rohingyas fled to neighbouring Bangladesh where they have been housed in squalid camps with too few resources to sustain them, the parallel government set up in Myanmar by former legislators has asked the Rohingya to join the fight against the military junta which seized power in February this year after overthrowing the NLD government of Aung San Suu Kyi. The Rohingya have been told by the shadow government that they will be given citizenship, denied to them since 1982, if they join in the struggle and that the law will be altered to grant Myanmar citizenship to all persons born in the country regardless of ethnicity or other issues.
/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */