" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Ambassador Linda Thomas-Greenfield. Show all posts
Showing posts with label Ambassador Linda Thomas-Greenfield. Show all posts

Friday, April 16, 2021

Remarks by Ambassador Linda Thomas-Greenfield at a U.S. Co-Hosted UN Security Council Arria-Formula Meeting on Burma

U.S. Embassy in Burma


Ambassador Linda Thomas-Greenfield
U.S. Representative to the United Nations
New York, New York
April 9, 2021

AS DELIVERED

Thank you, Barbara. And let me just start by expressing – adding our voices, as others have, to expressing condolences on the passing of Prince Philip. And we send our sympathies to the Royal Family and to the people of the United Kingdom. Let me thank you, also, for calling today’s meeting. And thank you to all of the briefers for your comments and your insights today. They were particularly poignant, given the situation there.