" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Rohingya Boat Crisis. Show all posts
Showing posts with label Rohingya Boat Crisis. Show all posts

Saturday, November 14, 2020

Joint statement from INGO's: ASEAN must prevent another “Rohingya boat crisis”

NORWEGIAN REFUGEES COUNCIL
Published 11. Nov 2020

 

Southeast Asian leaders must do everything they can to protect refugees and prevent a repeat of this year’s “boat crisis” when some 200 refugees lost their lives at sea, 16 humanitarian agencies said today ahead of the 37th ASEAN Summit.

Signatores on the statement are ActionAid, CARE, International Rescue Committee, Lutheran World Federation, Médecins du Monde France, Médecins du Monde Japan, Médecins du Monde Switzerland, MOAS, NONGOR, Norwegian Refugee Council, Oxfam, People in Need Myanmar, Plan International, Save the Children, Solidarités International, World Vision International.