" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Panglong. Show all posts
Showing posts with label Panglong. Show all posts

Tuesday, March 26, 2019

The Original Panglong.

The Irrawaddy
By WEI YAN AUNG | 26 March 2019

Image result for Shan chieftains pose for a photo at the 1946 Panglong in Shan State
Shan chieftains pose for a photo at the 1946 Panglong in Shan State
Today marks the 73rd anniversary of a conference held in advance of the historic 1947 Panglong. The 1946 conference, which ran through March 28, also in Shan State’s Panglong Township, has been recognized as the first Panglong but is less known than the one that followed.