" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label UK Mission. Show all posts
Showing posts with label UK Mission. Show all posts

Wednesday, July 10, 2019

UN Human Rights Council 41: Rohingya

GOV.UK
The UK reaffirmed calls for the safe, voluntary and dignified return of the Rohingya to Rakhine State. 


 Thank you, Mr President,

The UK thanks the Deputy-High Commissioner for her statement, and pays tribute to the vital work carried out by her office.

It has been almost two years since shocking crimes, perpetrated primarily by the Tatmadaw, took place against the Rohingya in Rakhine State. The atrocities against the Rohingya and other minorites, including their targeted persecution and explusion has been ethnic cleansing on an industrial scale. Over the last six months the dire and desperate situation in Rakhine State has worsened with clashes between the Arakan Army and the Tatmadaw resulting in further civilian casualties, including the Rohingya, and an increase in internally displaced people. We call upon both sides to exercise restraint and engage in dialogue.