" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Rohingya insurgent groups. Show all posts
Showing posts with label Rohingya insurgent groups. Show all posts

Thursday, March 9, 2023

'The problem lies in Myanmar and the solution is also their responsibility'

Dhaka Tribune
Ali Asif Shawon
March 9, 2023


Refugee Relief and Repatriation Commissioner Mohammed Mizanur Rahman talked about the Rohingya crisis in a recent interview with Dhaka Tribune ’s Ali Asif Shawon


Rohingyas walk on a road at a refugee camp in Cox's Bazar, Bangladesh, on Wednesday, August 11, 2021 Allison Joyce/Dhaka Tribune


What is the impact of the recent Rohingya aid fund cut?

Now Rohingya people will sell their cheap labor in our market and our Bangladeshi day laborers will lose their job options. It will have a chain reaction which will have the cohesion build-up process between the host and guest community decline. Social tension will arise.

Why is the humanitarian fund for Rohingya declining?


Humanitarian funds basically depend on emotion. After a certain time emotion varies. In 2017, the UN declared the Rohingya crisis a level-3 crisis, which means the topmost emergency. For example, after the earthquake, Turkey is now at level-3. Right now, the Rohingya issue is at level-2, which means a non-emergency crisis. By this time, several disasters have happened worldwide. This is why the focus has been shifted to different areas.