" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Thet Swe Win. Show all posts
Showing posts with label Thet Swe Win. Show all posts

Thursday, April 25, 2019

Militant monks / Carved up along religious lines, Southeast Asia bleeds

SOUTHEAST ASIA 
GLOBE
By: Lindsey Kennedy & Nathan Paul Southern 
April 25, 2019

A toxic mix of nationalism and religious extremism is leading to a wave of political violence across Southeast Asia

In 1998, when Thet Swe Win was in the ninth grade, he picked up a propaganda booklet at school in downtown Yangon. In it, he read that his race and religion were under threat. If Muslims were allowed to spread, the booklet claimed, it would not be long before Burmese Buddhists would vanish.